Å utvikle personalet

26.01.2011

Å istandsette og videreutvikle personalet er utfordringen for enhver organisasjon.

Prosjektveiledning er en god investering.

Nye IKT-prosjekter er en test for enhver organisasjons evne til å adoptere og absorbere endringer som gir gevinst. Svært ofte tar man ikke høyde for menneskelige prosesser. SNORRE data har lært at vi må tilby kundene nødvendig opplæring og veiledning dersom vi skal hjelpe kundene helt i mål.

Om man skal innføre SMART board, iPad, Informasjonstavle-løsning eller bli bedre på digital dokumenthåndtering. De menneskelige prosessene er mer krevende enn de tekniske.

Noe av problemet i mange organisasjoner er at man konsekvent ikke åpner for bistand utenfra, man vil gjerne klare alt selv. Og det er jo et flott ideal at norske organisasjoner ønsker være selvhjulpen. Men er det realistisk å klare alt selv? Enhver organisasjon sliter når de skal se seg selv med “andre” øyne. De ansatte sitter i klisteret, daglige småbranner og gjøremål sitter i genene, man utvikler nærsynthet. Ansatte har etablert en dynamikk med hverandre før prosesser med endringskrav kommer seilende.

Derfor er det sunt og åpne for ekstern bistand for både planlegging og prosjektgjennomføring. Da må de involverte forholde seg annerledes. De møter andre spørsmål enn de som formuleres på egenhånd. De møter andre foventninger enn de man er vant til å møte. Det gir en annen dynamikk og det gir en annen prosess enn om organisasjonen er 100% selvhjulpen.

Kontakt oss dersom du ønsker bistand i IKT-prosjekter.