Aksjefest i IT-mygg

13.04.2015

I 2010 kjøpte de ansatte Snorre Data. Til nå er aksjen opp 525 prosent.

Her er alle eiere. Det er en viktig årsak til suksessen. Det er med tydelig stolthet daglig leder Kenneth Hoff i Snorre Data på Lillestrøm forteller om årene som har gått siden Finansavisen sist skrev om dem, i 2010. Den gang hadde selskapet slitt med lave driftsmarginer i flere år.

Skiftet fokus

– Vår hovedeier hadde stort fokus på å nå 100 millioner i omsetning, men med hovedvekt på produktsalg med svært små marginer. Vi mente det var riktigere å satse på tjenester og heller senke omsetningsambisjonene, sier Hoff.

Med «vi» mener han de 20 som var ansatt i selskapet på det aktuelle tidspunktet. Uenighetene endte med at hovedeier Cato Myklebust ble kjøpt ut, og de ansatte overtok eierskapet.

– Vi opprettet et holdingselskap som tok opp lån i banken for å kjøpe aksjene. Deretter tilbød vi de ansatte å kjøpe aksjene til rabattert pris.

Aksjerabatt

For én prosent av aksjene skulle de ansatte betale 40.000 kroner, til tross for at verdien ved kjøpstidspunktet var 120.000 kroner. 18 av totalt 20 ansatte benyttet seg av muligheten, og kjøpte seg opp i varierende grad – fra 0,5 prosent til 11 prosent.

– De to siste fikk også noen aksjer, slik at de også skulle føle seg inkludert og kunne gå på generalforsamlinger og lignende, sier Hoff.

Strategiendringen bar øyeblikkelig frukter. Selv om omsetningen nærmest ble halvert, forbedret driftsmarginen seg betydelig. De årlige utbyttene ble brukt til å betale ned banklånet. For halvannet år siden ble det lagt inn et bud på selskapet på nær 24 millioner kroner, men noe salg ville ikke de ansatte være med på.

I stedet fulgte de opp med et driftsresultat på 4,8 millioner kroner i fjor, klar ny rekord. Da utgjorde tjenestedelen rundt 39 prosent av omsetningen, i år er den budsjettert med 44 prosent.

– Nå er lånet ferdig nedbetalt, og vi har utbetalt utbytte til aksjonærene for første gang, med 23.000 kroner for hver prosent av aksjene. Dermed har de ansatte allerede fått igjen over halvparten av investeringen sin, sier han.

– Samtidig har aksjeverdien fått mer enn doblet verdi pr prosent, og er nå verdt 6,25 ganger det de ansatte betalte for fem år siden.

Entusiasme

Bedriften har ifølge Hoff opplevd en jevn tilvekst av nye kunder og avtaler i perioden, og fikk for en tid tilbake en større avtale med Travel Retail Norway. I tillegg har oppkjøp av selskapene Datashop og Secure Allied begynt å bære frukter, men Hoff er overbevist om at en vesentlig suksessfaktor har vært å få de ansatte inn på eiersiden.

– Eierskap skaper entusiasme for arbeidsplassen. Vi har nesten ikke sykefravær og svært stabil arbeidsstokk.

Nesten halvparten har vært her i mer enn ti år, sier han. I dag teller arbeidsstokken 15 personer, hvorav 13 har aksjer. Oppretter eiendomsselskap Og nå vil Snorre Data ut av de leide lokalene på Lillestrøm, og vurderer å gjøre en tilsvarende investering som da de ansatte kjøpte seg inn i selskapet.

– Nesten alle de ansatte ønsker å være med i et eiendomsselskap som skal kjøpe lokaler som Snorre Data skal leie av, sier han.

Selskapet har fått en foreløpig aksept fra styret til å fremskaffe 4,3 millioner kroner til dette, og er ifølge Hoff i dialog med banken om å få låne resten.

– Her skal vi bruke leieinntekten til å nedbetale gjelden. Det er helt klart mindre risiko knyttet til dette, men vi tror også her at vi vil få bra avkastning på den investeringen.