Aksjefest på jobben

23.03.2015

Lillestrøm: I 2010 kjøpte de ansatte i Snorre Data AS sin egen arbeidsplass. Nå har de oppnådd rekordresultat.

– For fem år siden var de ansatte med på å ta kontroll over egen arbeidsplass og kjøpte opp aksjer i Snorre Data AS. Den gangen hadde vi 20 ansatte, hvorav 18 kjøpte aksjer. De to siste fikk en symbolsk aksjepost, sier daglig leder i Snorre Data, Kenneth Hoff.

Selv eier han 19,83 prosent av aksjene i Lillestrøm-selskapet. Han forteller at av de i dag 15 ansatte, er 13 av dem på eiersiden.

Formidabel verdiøkning

Hoff forklarer at med så godt som samtlige ansatte på eiersiden, har det gitt hele bedriften en ny giv.

– I 2010 følte vi at vi måtte stake ut en ny kurs. Når vi selv eier selskapet er det opp til oss. Det er nok noe av grunnen til de gode resultatene, sier han.

Og gode resultater kan Snorre Data vise til.
Regnskapet viser et driftsresultat for 2014 på 4,8 millioner kroner. Samme regnskapspost for 2013 viste 1,8 millioner kroner.

Det nyter de ansatte godt av:

I 2010 var selskapet verdt rundt 12 millioner kroner. De ansatte fikk da, til rabattert pris, kjøpt én prosent av aksjene for 40.000 kroner, til tross for at de egentlig var verdt 120.000. Noen kjøpte 0.5 prosent, mens andre kjøpte 11 prosent av aksjene.

I dag er én prosent av aksjene verdt rundt 250.000 kroner, i følge Kenneth Hoff.

– Gir det lille ekstra

Geir Haave, som ble ansatt i selskapet i 2004, og i dag eier 11 prosent av aksjene, forteller at Snorre Data har godt av å ha de ansatte på eiersiden.
– Det fører til at vi som jobber her har stor interesse av å drive bedriften i riktig retning. Man gir rett og slett det lille ekstra, noe som også slår positivt ut på sykefraværet, sier Haave som får støtte av daglig leder.

– Vi har et sykefravær på to prosent. En annen ting som må nevnes er at de ansatte fortsetter å jobbe år etter år hos oss, da de får et enda sterkere bånd til selskapet som eiere.

Hoff legger til at de i løpet av det siste året har inngått flere gode og langsiktige kundeavtaler som en av grunnene til det gode resultatet for 2014.

De har også kjøpt opp selskapene Datashop og SecureAllied og overtatt deres kunder og kundeavtaler

«Vi-følelse»

Bedriftsstrukturen hvor de ansatte er på eiersiden er ikke et unikt fenomen.

Blant annet har Veidekke hatt suksess med samme modell.

Professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Anders Dysvik, sier at den type bedriftsstruktur er avhengig av at de ansatte trekker i samme retning.

– Tanken bak at de ansatte har eierskap er å skape en «vi-følelse». Man deler samme skjebne, og må jobbe sammen i fellesskap. Det kreves at man tenker langsiktig, noe som igjen fører til jobbsikkerhet.