Norge er et yndet land for svindelforsøk på nett. I årets rapport fra NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet) avdekkes det at utenlandske stater, som eksempelvis Kina og Russland, og kriminelle aktører gjennomfører digitale angrep og datainnbrudd mot mål i Norge. Selv om bedriften ikke lagrer statshemmeligheter eller sensitiv teknologi, er du absolutt i risikogruppen. 

Nettopp derfor er det viktig å rette oppmerksomheten mot datasikkerhet. Hva er det egentlig, og hvordan innfører du det i bedriften? 

nettverk datasikkerhet

Gode rutiner gir god økt IT-sikkerhet

Datasikkerhet handler ikke bare om å beskytte viktig og sensitiv bedriftsinformasjon. Det handler også om hvordan du vurderer risikoen for datainnbrudd og tap av data, og å redusere sjansen for at det skjer gjennom konkrete tiltak. 

Det kan godt tenkes at du har kontroll på dine egne filer på jobb. Men hva med dine ansatte? Lagrer de filene sine lokalt? Har de kontroll på serveren og rutiner der? Hva med deling av dokumenter? 

La oss si at du eier en bedrift som driver med telefonsalg. I løpet av en arbeidsdag samler dine ansatte inn store mengder informasjon om kundene dine. Det kan være personnummer, eller andre sensitive opplysninger. Har de et bevisst forhold til hvordan disse dataene skal behandles? Skulle opplysningene komme på avveie kan det gi store problemer for bedriften, enten det er ryktespredning eller erstatningskrav. 

Husk: Det er selskapet som er ansvarlig for at opplysningene holdes konfidensielle, og det ansvaret må tas på alvor.

Trenger du hjelp med datasikkerheten?

Vi har satt sammen en egen brosjyre for deg som trenger hjelp til å se hvilke områder du må forbedre.

Datasikkerheten må ha en helhetlig tankegang

IT-konsulenter knytter datasikkerhet til tre elementer: Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Enkelt forklart betyr det at:

• informasjonen og systemene du bruker kun skal brukes av de som skal ha tilgang

• at det lagres sikkert, og ikke kan endres av de som ikke har autorisasjon

• at gode sikkerhetsrutiner og prosesser gir god tilgang for de som skal ha det

Det handler altså om gode rutiner for å beskytte dine og bedriftens data, og evnen til å evaluere risikobildet. 

Har du IT-kompetansen som trengs for å beskytte bedriften?

De fleste norske virksomheter har ikke nok interne ressurser til å vurdere når datasikkerheten er «god nok». Det krever bred fagkunnskap, som i tillegg må oppdateres jevnlig for å unngå kompetansehull. 

IT-konsulentene hos SNORRE data fokuserer på å finne fullverdige sikkerhetsløsninger. Vi vet at dagens aktører har store ressurser, som utnytter ditt digitale nærvær gjennom datatyveri, svindelforsøk og utpressing med løsepengevirus. De tenker langsiktig, med mål om økonomisk gevinst. 

datasikkerhet

Datasikkerhet skal beskytte alle dine systemer

Vi ser også at skylagringstjenester gir økt behov for datasikkerhet. Dette fordi datakriminelle ønsker å få tilgang til systemene og informasjonen din ved å utnytte seg av sikkerhetshull på nett. 

Våre IT-konsulenter gjør grundige analyser for deg, og avdekker alle dine sårbarheter gjennom avansert teknologi. Dataangrep er stadig i utvikling, og det må også datasikkerheten din være. Det kan vi heldigvis ta oss av for deg. 

Trenger du en vurdering av sikkerhetsnivået på de digitale systemene dine? Ta kontakt med oss. Våre IT-konsulenter sørger for å tette igjen sikkerhetshullene du eventuelt måtte ha. 

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.