Hvordan lykkes med inkludering?

I flere år har SNORRE data verdsatt muligheten til å få de som er utenfor arbeidslivet i arbeid.

Bilde og video fra Idébanken.

Gevinstene ved å ansette de som står utenfor arbeidslivet er mange. For SNORRE data har dette blitt en foretrukket måte å rekruttere på. Se filmen her!