At data blir lagret lokalt og at vi derfor kan levere tjenester til kunder som har et krav på seg om dette, var selvfølgelig en av disse faktorene. At SNORRE data får mer helhetlig kontroll over sitt eget data server miljø var en annen faktor. Forutsigbarhet rundt kost og økonomi for våre kunder var enda en faktor.

data

Kortere avstand gir bedre responstid

Dog var den viktigste faktoren kunders nærhet til prosessering og produksjonsmiljøet den viktigste. SNORRE data var helt overbevist at jo nærmere kunden er til denne prosessen, jo bedre blir opplevelsen av tjenesten og vi at vi kunne levere et bredere spekter av tjenester til våre kunder i stedet. Vi mente og var klar over at når kunden er langt unna denne prosessen, så gjør forsinkelse i datakommunikasjonen seg gjeldende. 

Vi kaller dette latency på fagspråket. Mange tjenester som kunden ønsker levert gjennom skyen er avhengig at latency er så lavt som mulig for at disse blir gode nok for brukerne. Mange års erfaring med fjerndrifting av lokale servere hos kundene og testing av utenlandske datasenter tjenester hadde blant annet gitt oss denne kunnskapen.

Dette var noen av de viktigste faktorene som førte til at vi etablerte eget datasenter i 2013.

Satser på lokalt datasenter 

Vi har siden den gangen hatt mange diskusjoner både med bedrifter som har valgt å legge sine tjenester i utlandet, men ikke minst de store leverandørene av disse tjenestene som har debattert for at dette nødvendigvis ikke er en utfordring. Vi har dog vært bastante på at latency er en utfordring og vært en ambassadør for lokal datasenter drift nær våre kunder.

Det er derfor moro og litt tilfredsstillende at en verdensomspennende leverandør av datasenter tjenester nå ser på dette som en faktor når det skal leveres datasenter tjenester til sluttbrukeren: Nettsky under vann

Vi hjelper deg!

SNORRE data setter opp systemet som passer best for deg. Vi hjelper deg med alt fra datasikkerhet til å finne riktige systemer for din bedrift. Ta kontakt med oss for å få hjelp med en av våre medarbeidere.