– Det kan være vanskelig å skjønne hvor tøft det er å havne utenfor systemet, men det er noe som kan skje alle.

Daglig leder Kenneth Hoff hos SNORRE Data er tydelig engasjert når han forteller om hva det innebærer å være såkalt IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Dette er bedrifter som tar inn arbeidssøkende fra NAV til arbeidstrening, for å gjøre dem bedre i stand til å komme i fast arbeid.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i SNORRE data? Les historien om hvordan alt startet.

it-arbeid

Flere har blitt fast ansatt i SNORRE data

Mange funksjoner i IT-bedriften har for øyeblikket fire medarbeidere på arbeidstrening. De startet med å ta inn folk på denne måten allerede i 2003.

Siden den gang har rundt 60 personer vært innom, og fylt funksjoner som sentralbord, resepsjon, kantine, verksted, IT-konsultasjon, webutvikling, økonomi og lager. Ifølge Hoff har de aller fleste av de 60 fast jobb i dag, seks av dem er blitt ansatt i SNORRE Data.

– To av dem er til og med blitt medeiere i bedriften, med henholdsvis 7 og 12 prosent av aksjene.

Betales av NAV

Hoff forteller at treningsperioden kan vare fra tre til tolv måneder, men han anbefaler at den varer minst seks til ni måneder. Lønnen betales av NAV gjennom hele treningsperioden.

– Vi har udelt positiv erfaring med ordningen. Vi finner kandidater vi normalt sett ikke ville ha funnet, og flere av dem har vist seg å være fantastiske medarbeidere som yter utrolig bra tilbake til selskapet, sier han.

Kun fire ganger har de av forskjellige grunner måttet terminere forholdet under treningsperioden.

Blomstrer opp

Hoff blir ivrig når han forteller om hvordan han ofte ser en enorm utvikling hos dem som kommer inn i selskapet gjennom ordningen.

– Mange kommer hit med lav selvtillit etter å ha vært utenfor systemet en periode. De er kanskje nedbrutt og deprimert, men ved å gi dem opplæring og oppgaver de mestrer, har de fleste virkelig blomstret opp.

Han mener at vi trenger langt flere private bedrifter som gjør som SNORRE Data.

– Det er lett for oss bedrifter å finne kandidater, men det er ikke så lett for kandidatene å finne nok bedrifter, sier han.

– Dette er en fordelaktig løsning for alle parter. Arbeidssøkere hjelpes ut i jobb, de får bedre livskvalitet, og samfunnet tjener på at vi flytter personer fra å være en kostnad til å bli en ressurs.

Fra Finansavisen 04.05.2015

Vi hjelper deg!

SNORRE data setter opp systemet som passer best for deg. Vi hjelper deg med alt fra datasikkerhet til å finne riktige systemer for din bedrift. Ta kontakt med oss for å få hjelp med en av våre medarbeidere.