Microsofts motivasjon for endringen er å forenkle hvordan man bestiller lisenser. På grunn av et sterkt økende trusselbilde, har Microsoft gjort store investeringer i sine løsninger, for å beskytte de beste mulig. Microsoft har ikke hatt noen prisøkning for økt funksjonalitet i produktene på flere år, selv om funksjonaliteten i tjenesten har økt betraktelig. Nå ser Microsoft seg nødt til å øke sine priser på grunn av økt sikkerhet og mye ny funksjonalitet. Det var en liten økning på pris i fjor, men dette skyldes endring på grunn av valuta. For pakkene dette gjelder varierer prisøkningen fra 9% til 25%. 

Den nye modellen fra Microsoft heter New Commerce Experience (NCE). Før eller siden skal alle på CSP over på NCE-produkter, og som et insentiv for å gjøre dette så raskt som mulig tilbyr Microsoft 5% rabatt på prisen du nå betaler mot at du binder deg til 12 måneder (rabatten gjelder for hele bindingstiden).

 Ved å binde avtalen i 12 måneder, vil du også få prisbeskyttelse i denne perioden. Dette gjør at vi kan utsette den varslede prisøkningen med ett år. Dette tilbudet gjelder for perioden 11.01.2022 – 31.03.2022. MERK at prisøkningen på produkt vil bli gjeldende fra 15.03.2022. Derfor anbefaler vi at flyttingen skjer mellom 11.01.2022 – 14.03.2022 slik at du får lavest mulig pris. Ta kontakt her for mer informasjon .

microsoft

Månedlig eller årlig lisens?

De nye reglene i NCE er veldig like tidligere Open Volume Subscription (OVS) avtaler som var basert på å betale årlig for lisensene. I NCE kan man få årlige og månedlige lisenser. Det skal lønne seg med årlige lisenser, siden månedlige lisenser er 20% dyrere, men her har man fordelen av at disse kan avsluttes månedlig.

Årlige lisenser gir også prisbeskyttelse i hele årsperioden. Det er ikke mulig å nedgradere eller avslutte en årlig lisens. Den har man betalt for i hele perioden, selv om den ansatte har sluttet. Det er mulig å oppgradere en lisens som er årlig og det er også mulig å legge til nye lisenser.

 Det er en generell anbefaling om å velge en blanding av årlige og månedlige lisenser med en fordeling på 80/20. Hvis din bedrift er i vekst, hvor du tror at det vil være behov for flere lisenser til ny ansatte, så er det kanskje ikke behov for noen månedlige lisenser.

Hvis du regner med at selskapet skal bli færre ansatte, vil det være fornuftig å bruke noen månedlige lisenser. Det som må vurderes er hvor stor andel det bør være av månedlige, i forhold til hvor mange som må slutte i selskapet. Da kan disse avsluttes når den ansatte slutter. Siden prisen på de månedlige er 20% høyere, så bør det helst være så få som mulig av disse.

Få rabatt med årlig binding

Vår anbefaling er å flytte avtalen inn i NCE nå (11.01.22 til 14.03.22), for å få 5 % rabatt, samt prisbeskyttelse i ett år og utsettelse av varslet prisøkning. Det som må avklares er en fordeling på årlige og månedlige lisenser. Vi vil samtidig presisere at dette er endringer og regler som kommer ubetinget fra Microsoft og gjelder for hele verden. Dette gjelder for bedriftslisenser, og foreløpig ikke for skole eller nonprofitt lisenser.

 Vi ønsker å være deres rådgiver for å velge den løsningen som er best for dere. Ta kontakt for å nettopp diskutere deres muligheter. 

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.