Microsoft Teams-webinar 1. april

SNORRE data og Kreasjon avholdt et webinar om introduksjon til bruk av Microsoft TEAMS for bedrifter på Romerike, første april i år.

Webinaret ga deltakerne en enkel introduksjon av funksjonene i TEAMS. Med utstrakt bruk av hjemmekontor og Microsoft TEAMS under Korona pandemien, så mente vi at et slikt gratis webinar ville være interessant for mange. Vi ble allikevel overasket og veldig fornøyd med at nesten 200 deltakere valgte å melde seg på og følge med på dette webinaret.

Interessen for dette og tilbakemeldinger i etterkant har gjort at vi bestemte oss for å lage en film fra hele seminaret slik at flere får mulighet til å få en god introduksjon i Microsoft Teams og de som var med, enkelt kan se dette igjen ved behov. Vi håper dette er til nytte for flere.

Vi takker alle deltakere som var med på dette.

Interessen for dette og tilbakemeldinger i etterkant har gjort at vi bestemte oss for å lage en film fra hele seminaret.