Små og mellomstore bedrifter er spesielt utsatt for digitale angrep. Dette fordi de ikke har opplevd datasikkerhet som et problemområde tidligere, og mangler forebyggende sikkerhetstiltak.

Kriminelle aktører oppfatter alle norske bedrifter som «rike», og gjør ikke forskjell på bedriftene de angriper. Dette vet våre IT-konsulenter alt om – vi har hjulpet flere bedrifter med å styrke datasikkerheten.

hacker

Trusselbildet under Corona-pandemien

NSM-rapporten avdekker at hovedlinjene i det digitale risikobildet mot Norge er stort sett uendret, Covid-19 til tross. De understreker likevel at tematikken brukes som et mulighetsrom for svindelforsøk, og andre digitale operasjoner på nett. For å stoppe disse aktørene, må du ha gode, sikkerhetsforebyggende tiltak på plass. 

Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av NSM, som observerer ulike typer digitale operasjoner mot norske mål. Deres erfaring er at de digitale angrepene blir mer sofistikerte og avanserte, med en hendelseshåndtering som krever mye tid og ressurser. Samtidig er det en økende trend i bruk av løsepengevirus. 

Trenger du hjelp med datasikkerheten?

Vi har satt sammen en egen brosjyre for deg som trenger hjelp til å se hvilke områder du må forbedre.

Hva er løsepengevirus?

Løsepengevirus, eller «ransomware» på engelsk, er en av de største digitale truslene vi har i dag. Et vellykket angrep gjør at alle filene på serveren deres blir låst, før du får et krav om løsepenger for å frigjøre dem. Du er spesielt utsatt dersom du har bedriftssensitiv informasjon i systemene dine. Kort forklart mister du tilgangen på filene dine, og blir presset til å betale. Det må du ikke under noen omstendighet gjøre. 

I stedet kan du: 

  • Gi de ansatte kompetanseheving i form av kursing
  • Jevnlig sikkerhetskopiering
  • Holde alle programvarer og systemer oppdatert
  • Bruke anti-virus
  • Få profesjonell IT-hjelp til å løse problemet når det skjer

Erfaringen er at mange bedrifter mangler risikoreduserende tiltak helt eller delvis. Vi mener dagens bedrifter er bedre rustet mot trusler ved å følge rådene i vår brosjyre for økt IKT-sikkerhet

Jobb med sikkerhetsforebyggende arbeid

Norske bedrifter må styrke evnen til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser. Denne jobben starter med gode sikkerhetstiltak. NSM stiller seg positive til blant annet skytjenester, såfremt bedriften har gjort gode og riktige vurderinger rundt bruken. 

For de fleste er fordelene større enn ulempene. Men datasikkerhet er et komplekst område, og derfor kan det være smart å få en kyndig IT-konsulent til å avdekke behovet ditt. SNORRE data har lang erfaring med forebyggen de sikkerhetsarbeid, og vet at det reduserer den digitale risikoen. 

Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til sikkerhetsaspektet. Arbeidet synliggjøres i prosessene vi bruker, hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres og ikke minst hvilke tekniske tiltak som fattes. 

illustasjon - person på kontor

Hev kompetansen på datasikkerhet

NSM forteller at stadig flere bedrifter prioriterer IKT-sikkerhetsarbeidet. Vi i SNORRE data kan ikke støtte dette nok: Norske bedrifter må stille forberedt mot de digitale truslene som venter. 

Ved å øke sikkerhetskompetansen i bedriften blir det enklere å få kontroll på dagens trusler. I det ligger kunnskapsheving internt, men også at IT- og sikkerhetsansvarlig holder seg oppdatert på trusselbildet – her kan det være mye hjelp i sparring med våre IT-konsulenter.

Samtlige bedrifter bør vurdere skytjeneste opp mot sitt behov, sikkerhet og i forhold til hvilke systemer de bruker. Vi i SNORRE data kan hjelpe deg med vurderingene, og ikke minst innføre tiltak som hjelper. Ta kontakt i dag for å stille forberedt mot morgendagens trusler.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.