Skrevet av: Thor Fremmerlid i Romerikes Blad

For aldri har SNORRE data AS på Kjeller tjent mer penger enn de gjorde i fjor. Det ferske årsregnskapet viser et resultat før skatt på 6,4 millioner etter at omsetningen økte med over fire millioner og endte på 55 millioner kroner. 

– Det viste seg at den økte bruken av hjemmekontor kte etterspørselen etter våre tjenester, forteller daglig leder Kenneth Hoff. 

SNORRE data leverer IT-løsninger for små- og mellomstore bedrifter og har de siste par årene hjulpet mange med å få sine ansattes hjemmekontor til å fungere. Det er imidlertid ikke hovedforklaringen på det gode fjorårsresultatet. 

Kenneth_RB

En bismak

– For mange av de løpende driftsavtalene vi har er vi kundens IT-avdeling. Vi hjelper kundene med en problemfri drift. Selv om noen kunder måtte tillate noen av sine medarbeidere, måtte IT-systemene deres fungere optimalt. Det resulterte i at vi ikke fikk noen svikt på våre løpende inntekter. Dermed har vi kommet oss trygt og godt gjennom pandemien. Det er vi veldig fornøyd med, men gleden over vårt eget gode resultat har en liten bismak. Jeg føler virkelig med bedrifter som har slitt tungt. Stakkars restauranter og reiselivsbedrifter, sier Hoff. 

I SNORRE data har så godt som alle ansatte også aksjer i selskapet og det er etradisjon for at de hvert år mottar et aksjeutbytte i tillegg til lønna. Det vanlige har vært at det årlige utbyttet de deler har ligget på mellom fire og fem millioner kroner. Da RB snakket med Hoff høsten 2020 fortalte han at selskapet hadde valgt å reversere aksjeutbyttet som de først hadde bestemt å betale ut etter 2019. Det gjorde de for ikke å miste muligheten til å få pandemistøtte gjennom regjeringens kompensasjonsordning hvis det skulle bli behov for det. Nå kan Hoff fortelle at det aldri ble aktuelt å søke på koronakompensasjon uansett. 

– Vi har klart oss på egne bein. Da ville det vært veldig urettferdig om vi skulle ha mottatt koronastøtte, sier Hoff, og legger til at de opprinnelig planlagte aksjeutbyttene er betalt ut i ettertid. 

SNORRE data

Fortsatt vekst

– Vil veksten dere hadde i fjor fortsette i år også?

¬– Vi tror på vekst også nå i 2022. Det skal skje både gjennom flere oppdrag generelt og kanskje også gjennom oppkjøp av andre mindre aktører i bransjen. Vi har gjort det før, sist for rundt fire år siden, og vi kommer til å gjøre det igjen.

Han håper også at enda større bevissthet rundt datasikkerhet i bedrifter vil gi flere oppdrag. 

– Dataangrep blir mer og mer vanlig, og det rammer ikke bare større bedrifter. Noen er flinke til å sikre seg, men det er fortsatt mange som tar for lett på det. Konsekvensene kan bli store, og det koster nødvendigvis ikke veldig mye å øke sikkerheten betraktelig, sier Hoff. 

I tillegg til å være en bedrift med solid og sunn økonomi er Hoff også stolt av at de har hatt tradisjon for å tilby arbeidstrening for personer som har falt ut av arbeidslivet. I årenes løp har 60 personer blitt hjulpet tilbake til arbeidslivet gjennom arbeidstrening i SNORRE data. 

– Og det er ikke noe vi gjør for å få billig arbeidskraft. Vi gjør det fordi vi har et oppriktig ønske om å ta samfunnsansvar. Det varmer veldig å se folk komme seg tilbake i jobb igjen. Noen av dem som har vært her har vi ansatt selv, andre har fått jobb andre steder. Dessverre har vi ikke hatt muligheten til å ha noen arbeidstrening i løpet av pandemien, siden vi har vært på hjemmekontor. Vi klarer ikke å gi kandidaten den gode opplevelsen uten at vi er der fysisk med dem.

Stabil stab

Også stabiliteten blant selskapets ansatte gleder sjefen. Av de 11 ansatte har åtte vært ansatt i mer enn ti år. Og sykefraværet er på svært beskjedne 1,47 prosent. 

– Men én ting plager meg: Akkurat nå er det bare menn som jobber her. Det er tre år siden sist vi hadde en kvinnelig ansatt. Det hadde vært veldig bra om vi snart kunne få en bedre miks her, innrømmer Hoff. 

– Denne bransjen er dessverre mannsdominert, men det ser ut til at det er i ferd med å bli flere jenter som utdanner seg i denne retningen. Det er jeg glad for. 

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.