Bruk Sharepoint ved hjelp av Invos standardmoduler

SharePoint er en samhandlingsplattform fra Microsoft, som lar brukerne organisere, lagre og dele informasjon på tvers av enheter. Enkelt forklart er SharePoint «motoren» i Microsoft Online 365.

Invo er en Microsoft ISV Gold partner og leverer standard programvare til alle bransjer, integrert med Microsoft SharePoint og Office 365. Invo gir brukeren en arbeidsflate i et kjent grensesnitt, med løsninger for intranett, dokument- og epost-håndtering, prosjekt, kvalitetssystem, saksbehandling og kontraktshåndtering.

sharepoint

Gjør samhandline enklere

Med Invos standardmoduler, kan du enkelt håndtere den store informasjonsmengden, og gjenfinne informasjon. Med Invos unike applikasjon for Outlook og Office, vil du enkelt kunne lagre eposter og arbeide med dokumentene dine, være seg på et prosjekt eller team direkte i Outlook-grensesnittet.

Med standard funksjoner som versjonshåndtering, muligheten til å arbeide på dokumenter samtidig, samt arbeidsflyt som ikke er tilgjengelig på tradisjonelle filservere, vil man enklere kunne samhandle på tvers og få bedre dokumentflyt.

Ønsker du en ferdig løsning, rask implementeringsprosess og minst mulig ressursbruk internt? Ta kontakt med SNORRE data i dag. Send oss en epost, eller ring tlf 63 80 58 10