Det er fornuftig å investere i ett eller flere Huddle Rooms, som et tillegg til det store møterommet. Vi ser ofte at de store møterommene ikke brukes av så mange som det er beregnet for, og har du for mange av dem vil du fort oppleve et kapasitetsproblem. Det kan du løse med Huddle Room, laget for 3-6 personer. 

Uavhengig av bransje bør møterommene også utstyres med skjerm og system for videokonferanser, enten du bruker Teams, Zoom eller Google Hangout. Da kan du jobbe med kollegaer fysisk, samtidig som du har en videokonferanse. 

Les også: Samhandlingsrom 

huddle room

Møterom som gir deg allsidighet

Rommene kan brukes til flere formål. Det kan være et arbeidsrom for ansatte som sjeldent er på kontoret, og ellers være tilgjengelig for andre medarbeidere. Gevinsten er at det store møterommet alltid er tilgjengelig når det trengs. Huddle Rooms er i tillegg mye rimeligere å bygge enn store møterom, og gir deg mer arealeffektivitet. 

Flere Huddle Rooms gir de ansatte mer «private» arealer, som er bedre for mindre møter. Forskning viser at mer intime rom gir økt engasjement hos møtedeltakere i mindre grupper. I mindre møterom er det vanligvis kun plass til de som må være tilstede, men i større møterom er det fort gjort å invitere de som kanskje ikke trenger å være der. 

møterom

Utvid møterommet med tekniske løsninger 

Huddle room kan bli store møtearealer. Er rommet utstyrt med videokonferanseutstyr, kan du holde et møte både internt i organisasjonen eller utenfor, ved å invitere flere til møtet. Vips, så er møtet som finner sted i et lite rom, blitt et stort møte.

Et Huddle Room kan utstyres med alt fra enkle tekniske løsninger, til mer avansert funksjonalitet – det kan være videokonferanser, interaktivitet, trådløse løsninger, alt etter ditt behov. Det viktigste er at utstyret er beregnet og tilpasset for et Huddle Room.

Priseksempel

Priseksempel for huddle room: 

Komplett AV-løsning for huddel rom med 55" full HD-skjem, videokonferanse for Huddle Room, trådløs tilkobling for inntil to samtidige brukere: 22 900,-

SNORRE data kan huddle rooms

SNORRE data leverer utvalgte løsninger til Huddle Rooms, tilpasset ethvert behov. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller tilbud.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.