Hvordan få råd til en toppkvalifisert IT-ansvarlig?

18.12.2013

Betal bare for de timene som jobbes hos deg!

Det er akkurat den muligheten vi i SNORRE tilbyr deg, hvis du overlater driften av IT-systemet til oss.

I en mellomstor eller mindre bedrift er det vanligvis ikke økonomisk forsvarlig å ansette egne IT-medarbeidere med den spisskompetansen som bedriften egentlig burde ha tilgang til. Det blir gjerne til at man lar en datainteressert medarbeider ta IT-ansvaret i tillegg til andre oppgaver. Kanskje en grei løsning, men sjelden den beste.

Lar du SNORRE data ta driftsansvaret får du nytten av toppkvalifiserte IT-folk, til en gunstig pris, siden du bare betaler for den tiden som brukes på ditt IT-system. Og jo mer profesjonelt du får lagt opp løsningene, jo mindre tid trengs på å drifte dem.

Hvis du har et mer begrenset behov for IT-tjenester kan det også være en mulighet å leie inn folk fra SNORRE som frittstående konsulenter når det trengs, uten å gjøre noen bindende avtale med oss. SNORRE data er selv en mellomstor bedrift. Vi vet hvor viktig det er å kunne reagere raskt, og alle kunder er viktige for oss.

Vi kommer gjerne til deg og gjør en gratis vurdering. Sammen kan vi se på hvordan IT-systemet driftes i dag, og hvilke behov du vil ha i tiden fremover.