IT-drift
verktoy_orange IT-drift

IT-drift

God økonomi

IT-konsulenter med forretningsforståelse og høy IT-kompetanse gir produktive løsninger og mer langsiktige IT-beslutninger. Det reduserer kostnadene på sikt.

Gode løsninger

Høyt kvalifiserte folk med lang erfaring innenfor IT-drift har gode forutsetninger for å finne de dataløsningene som er optimale for kunden.

Bedre bruk av tid

Når man legger IT-driften ut av huset kan alle medarbeiderne ha fullt fokus på bedriftens kjernevirksomhet. Det er tross alt den dere skal leve av.

Rask problemløsning

Skulle det oppstå et problem er det godt å vite at du har tilgang til et helt team av profesjonelle folk som virkelig kan IT-drift, og som kan løse det.

Rådgivning uansett plattform

Vi i SNORRE data er helt uavhengige av leverandører, og har sertifiserte IT-konsulenter for både MS Windows og Mac. Vi kan derfor anbefale den beste teknologiske løsningen.

Trygghet

Med våre høyt kvalifiserte folk innen IT-drift har dine dataansvarlige større trygghet. De blir tryggere på at alle relevante muligheter blir vurdert, og at de beslutningene som tas er riktige.

La SNORRE ta ansvaret for din IT-drift og ditt IT-system.

Da får du nytten av toppkvalifiserte IT-konsulenter til en gunstig pris. Du betaler nemlig bare for den tiden som faktisk brukes. Og jo mer profesjonelt du får lagt opp løsningene, jo mindre tid trengs til å drifte dem.

Kostnadene ved å benytte vår IT-drift er forutsigbare og er enkle å budsjettere. Du vil aldri stå ovenfor uventet behov for store nye IT-investeringer. Selv ikke når nye løsninger skal tas i bruk.

Vi kommer gjerne til deg og gjør en gratis vurdering. Sammen kan vi se på hvordan IT-driften styres i dag, og hvilke behov du vil ha i tiden fremover. Ring oss på telefonnummer 63 80 58 10, send oss en e-post eller fyll inn skjemaet under.