IT-drift
verktoy_orange IT-drift

IT-drift

Hva er IT-drift?

Drift av IT-systemer kan omfatte alt fra enkel pc-support til full outsourcing. I SNORRE data stiller vi med IT-konsulenter, serverhosting og skytjenester, slik at dine behov er ivaretatt døgnet rundt.

Våre IT-konsulenter har god forretningsforståelse og høy IT-kompetanse, og de vet verdien av langsiktige IT-beslutninger og produktive løsninger. Dette fokuset bidrar til å gjøre din bedrift mer effektiv, samtidig som det reduserer dine kostnader på sikt.

Vi håndterer GDPR-utfordringene

Vi er godt forberedt på den nye personopplysningsloven som datatilsynet skal håndheve fra mai 2018. Ved å overlate IT-driften til oss kan dere fokusere på andre ting, som eksempelvis bedriftens kjernevirksomhet.

Trygghet

Med våre høyt kvalifiserte folk innen IT-drift får dine dataansvarlige større trygghet. De blir tryggere på at alle relevante muligheter blir vurdert, og at de beslutningene som tas er riktige.

Rask hjelp uansett plattform

Når du bruker SNORRE data, har du alltid tilgang på et helt team av profesjonelle folk som kan løse problemene dine. Vi er dessuten uavhengige av leverandører, og har sertifiserte konsulenter for både MS Windows og Mac. Resultatet er at vi kan anbefale den beste teknologiske løsningen for deg og din bedrift.

Kvalitet og forutsigbare kostnader

La oss ta ansvaret for din IT-drift og ditt IT-system. Da får du nytten av toppkvalifiserte IT-konsulenter til en gunstig pris. Du betaler nemlig bare for den tiden som faktisk brukes. Og jo mer profesjonelt du får lagt opp løsningene, jo mindre tid trengs til å drifte dem.

Kostnadene ved å benytte vår IT-drift er forutsigbare og enkle å budsjettere. Du vil aldri stå overfor uventet behov for store IT-investeringer, selv ikke når nye løsninger skal tas i bruk.

Vi kommer gjerne til deg for å gjøre en gratis vurdering. Sammen kan vi se på hvordan IT-driften styres i dag, og hvilke behov du vil ha i tiden fremover. Ring oss på telefonnummer 63 80 58 10, send oss en e-post eller fyll inn skjemaet under.