IT-prosjektledelse
verktoy_orange IT-drift IT-prosjektledelse

IT-prosjektledelse

Ved å velge prosjektledelse fra SNORRE data kan du øke effekten av, og lykkes bedre med dine prosjekter.

Strukturerte, gjennomtenkte planer gir god avkastning. God prosjektledelse handler om balansegangen mellom konkurrerende krav til omfang, tid, kostnader, kvalitet og risiko.

IT-prosjektlederne våre styrer prosjektet i mål, til alles tilfredshet. Har du planer om å flytte firmaets IT-systemer, eller gå over til skyløsning? Uansett hva det gjelder, tar våre prosjektledere oppdraget.

Kvalifiserte IT-prosjektledere

Ryddige prosesser er alfa og omega for et vellykket prosjekt. Når du skal gjøre endringer i IT-infrastrukturen avhenger du av kompetente rådgivere, som kan håndtere ulike interesser og forventninger.

Tydelighet er en av våre verdier. Våre IT-prosjektledere skal bruke et språk som klart og tydelig forklarer problemstilling og forslag til løsning. Du skal ikke trenge IT-erfaring for å forstå hva vi foreslår.

Teknisk spisskompetanse

SNORRE data har lang erfaring med små og store IT-prosjekter. Våre prosjektledere har bred erfaringsbakgrunn, som gjør det enkelt å effektivisere og kostnadsredusere dine prosjekter.

Øk effekten av dine prosjekter. Velg IT-prosjektledere som lytter til dine behov, og gjør det enklere å lykkes. Vi leverer prosjektledertjenester til områder der vi har teknisk spisskompetanse, så vel som prosjekter der den tekniske løsningen ligger hos kunden.

Ta kontakt i dag for høre mer om hvordan din bedrift kan effektivisere arbeidet. Kontakt IT-prosjektlederne her, ring oss på telefonnummer 63 80 58 10 eller fyll inn skjemaet under.