IT-vedlikehold
verktoy_orange IT-drift IT-vedlikehold

IT-vedlikehold

Stabilitet og driftssikkerhet er de viktigste nøkkelordene når ditt IT-system skal vedlikeholdes.

I våre periodiske kontroller avdekker vi driftskritiske funn før de resulterer i nedetid og serverproblemer. Firmaer med IT-tjenesteavtale hos SNORRE data får sjekk på alt fra systemer til funksjonalitet innad i løsningene.

Periodisk kontroll

Hvor ofte en kontroll skal foretas, og hva som skal utføres, avtales med den enkelte kunde etter behov. Prisen for tjenesten baseres på et estimert tidsforbruk, rapportskriving og møte med kunden for gjennomgang og analyse av rapporten.

Skulle vi avdekke noen kritiske funn under kontrollen, blir dette registrert og rettet opp i umiddelbart. Gjennomgangen blir uansett oppsummert i en tilstandsrapport. Her beskriver vi:

  • Mulige feilkilder
  • Anbefalte tiltak for å utbedre dem.

Kontinuerlig overvåking

Når arbeidsoppgavene er definert, presenterer vi en eventuell tiltaksplan i et eget planmøte. På den måten sikrer vi at eventuelle feil og problemer i IT-systemet er luket ut før det resulterer i driftsstans.

IT-support står også klare til å hjelpe deg med det som skulle komme utenfor.