Serverdrift
verktoy_orange IT-drift Serverdrift

Serverdrift

En velfungerende bedrift er avhengig av god serverdrift for å jobbe kostnadseffektivt og stabilt. Det krever imidlertid store ressurser. Har du ikke allerede personell med riktig kompetanse, som holder seg oppdatert på det tekniske, kan det bli dyrt i lengden.

Velg heller en langsiktig løsning. SNORRE data gir deg IT-eksperter med høy kapasitet og bred kunnskap, som alltid står parate til å hjelpe deg med dine IT-problemer.

Bred IT-ekspertise

Ved å flytte serverdriften ut av bedriften sparer du deg for uforutsette kostnader i det lange løp. Våre IT-eksperter er alltid oppdaterte innen sitt fagområde, og har allerede velfungerende rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess.

Vi vet at god serverdrift krever konstant vedlikehold, som blant annet sikres gjennom:

  • Riktig og velfungerende maskinvare
  • Oppdatert programvare
  • Oppfølging av sikkerhetstiltak
  • Overvåking av nettverk
  • Sikker fjerndrift

Det er bare noen av elementene som gir stabil og sikker serverdrift. I våre driftsavtaler står vi for den tekniske driften av bedriftssystemene, samt overvåking og katastrofeberedskap.

Moderne verktøy

Ved å outsource serverdriften til oss sparer du deg for uforutsette kostnader i det lange løp. Vårt personell er alltid oppdaterte innen sitt fagområde, og har allerede velfungerende rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess.

SNORRE data tar til enhver tid ansvar for at alt fungerer som det skal. Vi har moderne verktøy og teknologi som gjør overvåking av server og fjerndrift enkelt og kostnadseffektivt.

Det er også enkelt å sette alarmer på kritiske varselverdier. Gjennom datainnsamling og alarmer registreres aktiviteten kontinuerlig, og nødvendige tiltak kan iverksettes før kritiske hendelser oppstår.

Sikker IT-drifting

Når vi drifter din server, får du spesialister på drift og vedlikehold. SNORRE data dekker alle kompetansefelt, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten i ditt firma.

Du sparer både tid og penger på profesjonell serverdrift. Vi har gode vaktordninger for å sikre at du alltid får hjelpen du trenger, og garanterer kort responstid når du trenger oss.

La oss hjelpe deg med IT-driften i din bedrift. Ring oss på telefonnummer 63 80 58 10, eller fyll inn skjemaet under.