Effektivisering og vekst er noen av de viktigste stikkordene for norske bedrifter i 2022. For å få til dette er det avgjørende å vurdere hvordan man kan optimalisere og forbedre tjenestetilbudet. Det er det vi kaller digital forretningsutvikling – en del av digital transformasjon.

Denne prosessen lar virksomheten endre hvordan den blant annet: 

  • utfører sine oppgaver
  • tilbyr bedre tjenester
  • jobber mer effektivt
  • skaper helt nye tjenester, hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen

Digitalisering er et viktig ledd på veien

Det hele baserer seg på utnyttelse av digital teknologi. Med helhetlig, digital forretningsutvikling vil de fleste bedrifter kunne oppnå langt bedre arbeidsflyt, effektivitet og datasikkerhet - i tillegg til enklere hverdager for de ansatte.

Mange bedrifter har startet opp digitaliseringen, men er fortsatt usikre på hvilke tiltak og systemer virksomheten kan ha mest nytte av. 

Vi hjelper deg med:

  1. Forretningsutvikling med skybaserte løsninger.
  2. Integrasjon mellom sentrale, digitale løsninger.
  3. Tilpasset rådgivning.
  4. Forbedring av sikkerhetsnivåene.

Hva er digital forretningsutvikling?

Digital forretningsutvikling handler om å bruke teknologiske hjelpemidler, verktøy og systemer til å drive virksomheten mot lønnsom vekst og økt konkurransekraft.

Det er mange måter å gjøre dette på – og under ser du det vi anser som de fire viktigste driverne for digital forretningsutvikling.

Hvor kan du vokse? 

Alle virksomheter som vil være i front av utviklingen må sette brukerne sine, både interne og eksterne, først. All data som virksomheten og brukerne er avhengige av, skal finnes på riktig sted og være tilgjengelig for riktig bruker. 

Alle programmene og dataløsningene skal være godt integrert, slik at vi unngår unødig tidsbruk og frustrasjon. Sammen med integreringen vil du også kunne øke sikkerheten.

Marianne Rygvold Karlsen, leder for Digital i BDO i Norge, mener norske bedrifter har mye å hente for digitalisering.

- Sju av ti SMBer har gjort tiltak for å digitalisere virksomheten, de fleste med mål om å øke lønnsomhet, effektivitet og konkurransekraft. Det er høye tall og vitner om et fremoverlent næringsliv. Likevel er det få som måler eller rapporterer på tiltakene. Det betyr at de ikke nødvendigvis vet om tiltakene treffer. Når vi snakker med norske SMBer, ser vi at det er krevende å forstå hvordan man kan digitalisere helhetlig og målrettet, og å vite hvilke tiltak og systemer virksomheten kan ha mest nytte av. Det er godt at bedriftene er i gang, men det er fortsatt et stort potensial for mer effektiv digitalisering.

Er du klar for å gå en digitalisert fremtid i møte? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat – vi hjelper deg å finne frem i landskapet.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.