Med våre periodiske kontroller avdekker vi driftskritiske funn, ofte før de blir et problem for brukerne. Ditt firma har kanskje lokale servere som trenger å vedlikeholdes, men like fullt bør brannmur, nettverk og ikke minst PC-ene i seg selv følges opp. 

IT-vedlikehold

Firmaer med IT-vedlikeholdsavtale hos SNORRE data får periodisk oppfølging av sine IT-systemer og komponenter, samt god rådgiving av våre konsulenter. 

IT-vedlikehold: Periodisk kontroll

Hvor ofte en kontroll skal foretas, og hva som skal utføres, avtales med den enkelte kunde etter behov og systemets kompleksitet. Prisen for tjenesten baseres på estimert tidsforbruk og antall besøk per år. 

Skulle vi avdekke noen kritiske funn som kan medføre problemer under kontrollen blir dette rettet opp i vårt datasenter

Fast frekvens

Er det funn som krever endring i maskinvare eller programvare, vil vi gi deg råd for hvordan dette best kan gjøres. Ansvarlig konsulent vil holde deg oppdatert på det vi har avdekket, hva som er gjort for å rette opp eller råd for endringer.

En fast IT-konsulent

Faste besøk tilpasset deg

Faste arbeidsoppgaver basert på systemets sammensetting

Lavere risiko for nedetid eller andre driftsforstyrrelser

Holdt deg oppdatert på systemets tilstand

Rådgivning

Årlige statusmøter med kundeansvarlig, sammen med IT-konsulent

Vår supportavdeling og tekniske koordinator står klar for å hjelpe deg med de problemene som eventuelt måtte oppstå mellom vedlikeholdsbesøkene.

SNORRE data kan IT-vedlikehold

Trenger du hjelp med vedlikeholdet av dine IT-tjenester? Vi er her når du trenger det.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.