Når det kommer til serverdrift, lønner det seg nesten alltid å gå for en mer langsiktig løsning. SNORRE data gir deg IT-eksperter med høy kapasitet og bred kunnskap, som alltid står parate til å hjelpe deg med dine IT-problemer og sikkerhetsbekymringer.

drift av server

Bred IT-ekspertise

Ved å flytte serverdriften ut av bedriften sparer du deg for uforutsette kostnader i det lange løp. Våre IT-eksperter er alltid oppdaterte innen sitt fagområde, og har allerede velfungerende rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess. Vi vet at god serverdrift krever konstant vedlikehold, som blant annet sikres gjennom:

Riktig og velfungerende maskinvare

Oppdatert programvare

Oppfølging av sikkerhetstiltak

Overvåking av nettverk

Sikker fjerndrift

Det er bare noen av elementene som gir stabil og sikker serverdrift. I våre driftsavtaler står vi for den tekniske driften av bedriftssystemene, samt overvåking og katastrofeberedskap.

Moderne verktøy

Ved å outsource serverdriften til oss sparer du deg for uforutsette kostnader i det lange løp. Vårt personell er alltid oppdaterte innen sitt fagområde, og har allerede velfungerende rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess.

SNORRE data tar til enhver tid ansvar for at alt fungerer som det skal. Vi har moderne verktøy og teknologi som gjør overvåking av server og fjerndrift enkelt og kostnadseffektivt, og er der hvis serveren skulle få problemer.

Det er også enkelt å sette alarmer på kritiske terskelverdier. Gjennom datainnsamling og alarmer registreres aktiviteten kontinuerlig, og nødvendige tiltak kan iverksettes før kritiske hendelser oppstår. 

serverdrift

Sikker IT-drifting

Når vi drifter din server, får du spesialister på drift og vedlikehold. SNORRE data dekker alle kompetansefelt, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten i ditt firma.

Du sparer både tid og penger på profesjonell serverdrift. Vi har gode vaktordninger for å sikre at du alltid får hjelpen du trenger, og garanterer kort responstid når du trenger oss. Ring oss på telefonnummer 63 80 58 10, eller ta kontakt

SNORRE data kan serverdrift

La oss hjelpe deg med IT-driften i din bedrift.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.