spraakraadet

Språkrådet

14.04.2016

Bransje: Kursarrangør Konsulenter – Kosthold Skole Slanking
Besøk: www.sprakradet.no
Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet.