tyrili

Tyrilistiftelsen

14.04.2016

Bransje: Rusbehandling.
Besøk: www.tyrili.no
Tyrilistiftelsen tilbyr behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige innenfor spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten og kommunale tjenester.
Vi tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og oppfølging i fellesskap med andre.