snorretjensester

Nå har vi enda flere tjenester!

18.11.2016

SNORRE data kan nå tilby tjenester/rådgivning innen anskaffelse, digitalisering og samordning, informasjonssikkerhet, innovasjon, interimsleder og prosjektarbeid, samt strategiarbeid.

Interimsleder og prosjektarbeid

Vi kan lede en avdeling eller et prosjekt for deg. Vi kan inneha forskjellige roller eller være din endringsleder i organisasjonen. Vi har erfaring fra personalledelse, budsjett- og økonomistyring, samt håndtering av endring og omstillingsprosesser.

Anskaffelse

God styring vil bidra til bedre behovsdekning og økonomiske gevinster for virksomheten. Få hjelp i anskaffelsesprosessen av IKT-tjenester, avtaleutarbeidelse og inngåelse, SLA, skytjenester/cloud, med mer.

Informasjonssikkerhet

Har du behov for å sikre virksomhetens informasjon slik at den ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet), ikke blir endret utilsiktet (integritet) og er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)?

Utarbeidelse av IT-sikkerhetsmål og strategi.

Strategiarbeid

Digitaliseringsstrategi. IKTs visjon, mål og styringsprinsipper.

Digitalisering og samordning

Det handler om effektivisering, forretningsutvikling, endringer og omstilling.

Ønsker du å understøtte virksomhetens arbeid med å digitalisere tjenester gjennom å tilby gode, nyttige og brukervennlige løsninger kan vi bistå deg i dette arbeidet.

Innovasjon

Det handler kanskje om å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd. Vi kan bistå deg i ditt arbeid.

Kontakt din salgskontakt i SNORRE data