NTI

NTI AS og SNORRE data AS har inngått samarbeidsavtale

16.05.2018

NTI er en av Nord-Europas ledende leverandører av helhetsløsninger innenfor digital informasjonshåndtering for selskap innen bygg, design og industri. Til tross for størrelsen sin har de aldri gitt slipp på den familiære og nære følelsen. NTI arbeider langsiktig og i tett samarbeid med sine kunder for å gjøre dem sikre og effektive mot mål om at de skal kunne levere det best mulige resultat.

Samarbeidsavtalen har resultert i at SNORRE data har tatt over en meget dyktig konsulent, Roger Øien. Han satt tidligere og forvaltet og driftet 30 kunder. Han fungerte som en rådgiver mot kundene for å velge og implementere riktig infrastruktur for å kjøre Autodesk produkter. Autodesk software er NTI eksperter på.

Roger Øien fortsetter med å levere de samme tjenestene i regi av SNORRE data. Nå samarbeider vi tett med NTI om disse kundene. NTI leverer lisenser og gode tjenester knyttet til Autodesk og SNORRE data sikrer at kundene får best mulig infrastruktur med optimal oppetid. Hvis det dukker opp problemer som ligger i grenseland, så jobber NTI og SNORRE data sammen for å løse problemene.

De fleste kundene er arkitektfirmaer, hvor det er naturlig å bruke Autodesk i sine daglige gjøremål. Alle kundene er positive til at Øien har blitt en del av SNORRE data og sitter igjen med et godt inntrykk over hvordan denne overgangen har blitt håndtert. Nå vil de få tilgang til flere ressurser og flere tjenester.

NTI og SNORRE data jobber videre for å se hvordan vi kan hjelpe hverandre til å skape flere muligheter. Vi skal sammen skape de gode kundeopplevelsene.

 

shutterstock_190655789