normanolsen_ref_pic

«SNORRE data er dataavdelingen vår»

14.04.2016

Normann Olsen Maskin AS er et av Norges eldste maskinselskap, etablert allerede i 1933. Vi importerer maskiner og utstyr fra hele verden til bygg- og anleggsbransjen i Norge. Selskapet har egne salgs- og serviceanlegg på 4 steder i Norge. I tillegg har vi kontraktsfestede salgs- og serviceavtaler over hele landet.

SNORRE data er dataavdelingen vår. Vi har server i eget hus, men SNORRE står for all drift, følger med og overvåker alt som skjer. Hvis noe går feil er det de som har kontrollen og ordner opp.
Denne løsningen fungerer veldig godt for oss. I de fem årene vi har brukt SNORRE data har alle problemer blitt løst fortløpende. Vi kjører vanlige, kurante systemer som Visma, Microsoft Office og Huldt & Lillevik, og har 75 brukere. Det inkluderer fem utekontorer som er knyttet til oss som satellitter.

Vi er ikke store nok til å kunne ha en egen dataavdeling. Tidligere hadde vi en egen IT-medarbeider, men miljøet ble for lite. For å ha tilgang til den kompetansen som trengs i dag må du enten ha et større datamiljø eller la profesjonelle ta seg av IT-systemet, slik som vi har gjort.

Petter Danche, Økonomisjef Normann Olsen Maskin AS