anite

«SNORRE data har den kunnskapen vi trenger!»

14.04.2016

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et fellesskap der mer enn 120 medlemsbedrifter samarbeider om næringsutvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling. Her finnes landets fremste forskningsmiljø på områdene miljø og fornybar energi, med 17.500 ansatte og 17.000 studenter.

En av våre viktige oppgaver er å skaffe gode møteplasser – både fysiske og digitale. Som en del av dette har vi nå nettopp tatt i bruk et helt nytt konferansesenter med 8 møterom og et større auditorium.

SNORRE data har levert alt det audiovisuelle utstyret til dette senteret – projektorer, lydutstyr, Smart Board interaktivt tavlesystem og styringssystemer. I tillegg har SNORRE levert alt av nettverks infrastruktur med trådløst nettverk, sikkerhets- og IT-utstyr som PCer og skjermer.

Det er en ganske krevende installasjon, og driften av utstyret har vi overlatt til SNORRE data. SNORRE har i 10 år har hatt totalansvaret for hele vårt IT-system, fra den grunnleggende strukturen og ned til anskaffelse av hver enkelt PC eller nettbrett. De leverer alt utstyr til oss, og setter det opp så det fungerer optimalt. Skulle det likevel oppstå et problem er SNORRE raske til å løse det.

Ved å overlate IT-ansvaret til SNORRE data kan vi ha fullt fokus på våre egentlige arbeidsoppgaver. Vi opplever SNORRE som svært profesjonelle, og er veldig tilfreds med samarbeidet.

Anita Orlund, adm. dir. Kunnskapsbyen Lillestrøm