Signage
skjermer_orange Signage

Signage

Innebygd i Omnivex Moxie er intelligensen til å automatisk reagere på dynamiske data og eksterne hendelser slik at budskap og innhold alltid er relevant.

Tilpasset kundens systemer

Omnivex Moxie tilpasser seg kundens eksisterende systemer, noe som resulterer i en sømløs integrasjon på tvers av systemene. Uten å legge til et komplekst «lag» i systemet, kobler Moxie seg på eksisterende systemer, som gir kundene et konkurransefortrinn.

Løsningen Omnivex Moxie har kraften til å ekspandere etter behov. Uansett hvordan kunden utvikler seg, enten kunden splitter/deler opp bedriften i mindre enheter eller utvider driften, kan vi med Moxie møte kundens behov i fremtiden.

Omnivex Moxie er markedets beste

For at mye av informasjonen skal være relevant må den i mange tilfeller være oppdatert i sanntid. Eksempler på denne type informasjon er trafikkdata, nyheter, statistikker, salgstall, varslingsinformasjon osv. Med Omnivex Moxie har kunden markedets beste system for å håndtere og vise sanntidsdata/informasjon.

Med interaktivitet øker bruksområdet til et informasjonssystem betraktelig. Brukeren kan interagere med systemet og selv hente informasjon som er aktuelt og interessant for seg selv. Eksempler: informasjonsstasjoner, wayfinding, oppslagssystem. Med Omnivex Moxie får kunden dette ferdig innebygd.

Ved å fange opp data fra eksisterende systemer, kan kunden meget effektivt vise/presentere allerede eksisterende informasjon på en god måte. Når informasjonen endrer seg i andre systemer, så endrer den seg også i informasjonssystemet. Dette gir også kunden da et enda mer automatisert informasjonssystem. Ingen andre systemer kan måle seg med datafangst mulighetene i Omnivex Moxie.

Hva er digital signage?

Digital Signage er en betegnelse for visning av elektronisk innhold på en skjerm eller skjermflate, også kalt digitale skilt og digitalt informasjonssystem. Innholdet kan være alt fra reklame og offentlig informasjon, til nyheter og intern kommunikasjon. Det finnes i dag egentlig ingen begrensninger på hva slags informasjon som kan vises i et slikt system.

Ofte er LCD/LED-skjermer benyttet til å vise informasjon, men andre løsninger som prosjektorer, LED tavler osv, kan benyttes som visningsflater. En annen fellesnevner for digital signage er at dette er et nettverk av skjermer som viser innhold der skjermen står (lokalt), men innholdet er sentralt distribuert og kontrollert. Et slikt digital signage-nettverk består oftest av en sentral komponent og avspillere som står tilkoblet skjermene.

Du kan kontakte oss på telefonnummer 63 80 58 10, eller på e-post.