Skytjenester
sky_orange Skytjenester

Skytjenester

Serveren din er bedre plassert i et sertifisert datasenter med avanserte backupløsninger enn på et rom i bedriften din. Dataene dine er fysisk sikret, det tas sikkerhetskopier og det legges opp overflødige linker til internett eller speiling mot et overflødig maskinrom.

Enorme fordeler i nettskyen

Nettskyen gir deg mulighet til å skalere datakraft opp og ned etter behov. Du får dermed verdifull fleksibilitet uten dyre investeringer med vår nettsky. Små og mellomstore bedrifter som tar i bruk teknologi, som nettsky/cloud computing/vps, i sin kjernevirksomhet oppnår 15% raskere omsetningsvekst. De vokser med dobbelt så mange ansatte som bedrifter som ikke tar i bruk teknologi. Resultatet viser seg uavhengig av kjønn, bransjer og geografi.

I tillegg blir det sikrere med drift med nettsky/cloud computing. Ved bruk av nettsky blir driftsmiljøet mye større i den enkelte bedrift. Det gir storbedriftsfordeler og muligheter for å bruke avanserte løsninger som ellers ikke ville vært kostnadseffektive for din bedrift.

Store kostnadsbesparelser

Storbedriftsfordelene ved bruk av nettsky/cloud computing vil i de aller fleste tilfeller redusere de totale IT-kostandene. Her er det viktig å huske på at de totale IT-kostnadene omfatter langt mer enn innkjøp av maskinvare, programvare og lisenskostnader. I tillegg kommer strøm, ventilasjon/kjøling, alarm/sikkerhet, driftspersonale osv.

Sikkerhetsnivået og tilgjengelighet blir bedre ved bruk av nettsky/cloud computing. Med nettsky har webserveren din sikker strømforsyning og døgnovervåking. Skulle noe hende med wehotellet, er det alltid kvalifiserte folk tilstede for å løse problemet.

En rimeligere og tryggere hverdag

Hosting, ASP, nettsky eller cloud computing. Uansett hva du kaller det er det stadig flere bedrifter som flytter serveren ut av huset og lar eksterne IT-folk ta ansvaret. De oppdager at det både er rimeligere og ikke minst sikrere.

Ved bruk av nettsky/cloud computing blir driftsmiljøet mye større i den enkelte bedrift. Det gir stordriftsfordeler og tilgang til avanserte løsninger som ikke ville vært kostnadseffektive for din bedrift alene. Kostnadene for bruk av hosting, ASP og nettsky er forutsigbare og enkle å budsjettere. Du vil aldri stå ovenfor et uventet behov for store nye IT-investeringer. Selv ikke når nye løsninger skal tas i bruk.

Alltid kvalifiserte folk tilgjengelig

Sikkerheten blir bedre med nettsky og løsninger som ikke er økonomisk forsvarlig å anskaffe på egenhånd. Serveren er plassert i et sertifisert datasenter med avanserte backupløsninger. Serveren er fysisk sikret, det tas sikkerhetskopier og det legges opp overflødige linker til internett eller speiling mot et overflødig maskinrom. Skulle noe hende med webhotellet, er det alltid kvalifiserte folk tilstede for å løse problemet.

Bedriftens egne IT-medarbeidere kan da også brukes bedre. De burde fokusere mer på hvordan IT-systemene kan brukes til å øke bedriftens konkurranseevne, og mindre på at de skal virke.