SNORRE data har sammen med partnere startet opp selskapet B2R – Business to Retail AS.

02.10.2015

Det nye selskapets kjernevirksomhet er knyttet til virksomhetsforbedring og effektivisering gjennom leveranser av smarte, fleksible og kostnadseffektive løsninger innen Retail i samarbeid med dyktige partnere.

 De ansatte har lang erfaring innen områdene detalj- og faghandel, vareadministrasjon, prosjektledelse, implementering og opplæring.

I tillegg kan selskapet tilby tjenester innen:

·         Utarbeidelse og implementering av IKT og digitaliseringsstrategi

·         IKTs visjon, mål og styringsprinsipper

·         Informasjonssikkerhet, IT-sikkerhetsmål og strategi

·         IKT-organisering, restrukturering og endringsledelse

·         Avtaleutarbeidelse og –forhandling

·         Management for Hire

En viktig fellesnevner for leveransene er fokus på gjennomføring.

Finn Business to Retail AS her