SNORRE data kjøper Datashop og SecureAllied

30.01.2015

SNORRE data utvider og styrker sin posisjon gjennom to oppkjøp av virksomheter som er bygget på tilsvarende forretningsmodell.

1. september i fjor tok SNORRE data over Datashop AS, med to medarbeidere og deres kundeavtaler. Datashop var en god driftspartner og IT rådgiver for sine kunder. Dette passet veldig godt med vår forretningsmodell.

Etter 5 måneders drift er alle parter svært tilfredse med den nye situasjonen. Det virker som kundene føler seg godt ivaretatt fra SNORRE data. De har nå tilgang til flere konsulenter, mer kompetanse og større tjeneste og produktspekter.

30. desember signerte SNORRE avtale om oppkjøp av SecureAllied. Vi skal ta over deres kundeavtaler. Det er samme personell som vil hjelpe kundene ved driftsproblemer, men kundene får nå et mye større apparat i bakkant som vil kunne hjelpe til.

SecureAllied kan sammenlignes med Datashop, med fokus på driftstjenester og IT rådgivning. Alle tre selskapene har i sin drift ønsket å opptre som kundenes egen IT avdeling.

Vi er nå i gang med de siste forberedelser for å kunne ta over kundene på en smidig måte. Den endelige overtagelsen skjer 01.02.15.